Auction רצה RUNNING AUCTION 40
By CollecTodo
Jan 16, 2022
Zichron Yaakov, Israel

ספרי מסע ומחקר, הגדות, ליטוגרפיות, צילומים, מפות, תחריטים, סמלים, שטרות, מטבעות זהב, מטבעות ומדליות כסף ומנדט. 
The auction has ended

LOT 28:

עברית לפי שיטה חדשה, קלה ומהירה, שיטתו המהפכנית של פרופ׳ יוסף אהרוני לכתיב עברי מלא.

בלוט ...

catalog
  Previous item
Next item 

Start price:
$ 300
Buyer's Premium: 20%
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

עברית לפי שיטה חדשה, קלה ומהירה, שיטתו המהפכנית של פרופ׳ יוסף אהרוני לכתיב עברי מלא.

בלוט זה מוצע  כתב עת חד פעמי, גליון של עיתון "בשרון" במהדורה מיוחדת הכתובה על פי שיטתו המהפכנית של יוסף אהרוני, לכתיב עברי מלא. לצד הגליון מוצע ספר דו לשוני , עברית ואנגלית, עם הסברים ומאמרים אודות השיטה.
הספר לא הוצא למכירה וחולק רק לידידי המחבר עם הקדשה ״מתנת המחבר, פברואר 1980״.
בנוסף, מוצעת מכונת כתיבה מותאמת וייחודית מעזבונו של המחבר, מכונת כתיבה שפותחה והותאמה במיוחד עם הסימנים המוצעים במקום ניקוד.
פרופסור יוסף אהרוני ז״ל, יליד רחובות, בנו של פרופ׳ ישראלאהרוני, הזיאולוג הראשון בארץ. כיהן כפרופסור לפיסיקה באירופה ובדרום אפריקה. שב לארץ והקדיש את כל הונו ומרצו לפיתוח שיטת כתיבה חדשה לשפה העברית ללא צורך בניקוד.

מכונת הכתיבה:
Herms 3000 עם חמישה מקשים שתואמים לאימות הקריאה המיוחדות של אהרוני ע"ג המקשים הקיצוניים.
למידע נוסף: כתבה של רות בונדי, בשורת העברית החדשה על פי יוסף אהרוני, "דבר השבוע" 3 באפריל 1981
[ראה עיתונות יהודית היסטורית] 

קטע מתוך הבלוג של איתמר לוי
https://www.itamar-books.co.il/?mode=nl&n=190
הסופר חיים באר סיפר לי כי בשנות השבעים הגיע יוסף אהרוני למשרדי הוצאת 'עם עובד' בתל אביב. אהרוני, פרופסור לפיסיקה, בנו של ישראל אהרוני,   
חי שנים רבות באנגליה. בשובו לארץ אחרי צאתו לגמלאות, השתקע ברחובות, שם גרה משפחת אמו, משפחת גולדין. יוסף אהרוני הציע להוצאת 'עם עובד' להוציא במימונו את ספרי אביו: מדובר היה בשני כרכי הזכרונות - 'זכרונותיו של זואולוג עברי', בספר נוסף שהיה בכתב יד והכיל זכרונות נוספים, וכנראה גם בכתב היד של הביוגרפיה אותה כתבה אחותו - 'ישראל אהרוני תולדות חייו של הזואולוג'. הוצאת'עם עובד' שקלה את הצעתו של אהרוני הבן, אך דחתה אותה בגלל דרישה מוזרה אותה העמיד כתנאי להסכמתו.

פרופ' יוסף אהרוני פיסיקאי מומחה לתורת היחסות, חי עשרות שנים באנגליה, שם היה מומחה בעל שם עולמי למכ"ם. הוא סייע לבעלות הברית ובייחוד לחיל האויר המלכותי של בריטניה במלחמת העולם השניה. ספריו פורסמו באוכספורד יוניברסיטי פרס ועסקו בהשלכות המעשיות של תיאוריות פיסיקליות על הגנת שמי בריטניה נגד ההפצצות הגרמניות בזמן הבליץ. ולא רק בתורת היחסות עסק אהרוני. החל מראשית שנות ה-70, מונחת תכנית שאפתנית שלו במגירה של אחד ממשרדי הממשלה, לעיר ישראלית מתוכננת היטב - דוגמת ברזיליה - בת חצי מיליון תושבים, ששמה יהיה כשם עיר קדומה ימניה. ימניה הוקמה בידי היוונים בתקופה ההלניסטית, ומאוחר יותר נפלה לידי החשמונאים בכיבושי הורקנוס הראשון. ישבו בה יהודים והיא נקראה "יבנה". התכנית הובאה לידיעת לוי אשכול, גולדה מאיר, יגאל אלון ומומחים מטעם משרד השיכון, אבל כאמור, עד היום היא מעלה אבק. אהרוני הוא בעל הרעיון של מהפכת חמש התנועות בשפה העברית. בשנות חייו האחרונות היה כל מרצו נתון לשיטת כתיבה חדשה בעברית - 'מהפכת חמש התנועות' - חמש אותיות מיוחדות שעיצב אהרוני, שאמורות היו להחליף את הניקוד המסורתי ואת הכתיב המלא. דרישתו של בנו של הזואולוג הייתה שכל ספרי אביו ואחותו יודפסו בכתב העברי החדש שהמציא. 
 


catalog
  Previous item
Next item