Auction 9
By Judaica
May 31, 2022
חזון איש בני ברק, Israel

The auction has ended

LOT 143:

מברק איחולים וברכות בכתב יד קדשו של האדמו"ר רבי יצחק מבוהוש זצוק"ל. תש"כ [1960]

Sold for: $180
Start price:
$ 80
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations

מברק איחולים וברכות בכתב יד קדשו של האדמו"ר רבי יצחק מבוהוש זצוק"ל. תש"כ [1960]

מברק 'דואר ישראל' ובו איחולים וברכות בכתב יד קדשו של האדמו"ר הרביעי מבוהוש רבי יצחק פרידמן זצוק"ל,


המברק נשלח אל ר' אברהם בויאר ז"ל מראשי הציבור הדתי בתל אביב אשר כיהן במשך שנים רבות כסגן ראש עיריית תל אביב, בתפקידו יזם וסייע בהקמת מבני דת בעיר והיה אחראי במידה רבה על שמירת הציביון הדתי בעיר. למרות שהיה נציג הפועל המזרחי היה מקובל על כלל הציבור הדתי והחרדי בעיר. שמר על אורח חיים חרדי והיה מקורב לרבנים ולאדמו"רים הרבים שהתגוררו בתל אביב בשנות החמישים והשישים. בניו הם: הרב יהודה בויאר, מתלמידי החזון איש; הרב ירחמיאל בויאר, לשעבר ראש עיריית בני ברק; הרב נחום בויאר, ממקימי קהילת "אביר יעקב" בת"א 


האדמו"ר רבי יצחק פרידמן מבוהוש [תרס"ג – תשנ"ב] האדמו"ר הרביעי בשושלת בוהוש, בנו של  רבי שלום יוסף ה'פאר ישראל' מבוהוש.בשנת תר"פ קיבל היתר הוראה מהרב יהודה לייב צירלסון. באותה שנה התפרצה מגפת טיפוס באזור, והוריו נפטרו בהפרש של שבועיים, בסוף שבט ובפורים. הוא עצמו גם חלה, ולא יכל לשבת שבעה על הוריו. כיהן באדמו"רות גם בתל אביב ובני ברק. עמד בנשיאות כולל רומניה. היה ידוע במסירות נפשו למען היהדות תחת שלטון הקומוניסטים.


[1] מברק 'דואר ישראל', סימני קיפול נקב זעיר ללא פגיעה בטקסט - מצב טוב מאוד